Javni poziv za prijedloge kandidata Općine Bizovac

  • Naslovnica
  • Javni poziv za prijedloge kandidata Općine Bizovac

Načelnik Općine Bizovac poziva sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidata za nagradu općine Bizovac u 2021. godini.

Nagrada općine Bizovac je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za posebna dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac podnosi se u pisanom obliku na za to posebno utvrđenim obrascima koji se mogu se podići u Općini Bizovac ili na web stranici www.opcina-bizovac.hr. Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Općine Bizovac, podnose se Komisiji za dodjelu priznanja na adresu: Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja, Kralja Tomislava 89, najkasnije do 16. ožujka 2021. godine.