Nastavlja se obnova kurije Normann Prandau Ehrenfels

  • Naslovnica
  • Nastavlja se obnova kurije Normann Prandau Ehrenfels

Posebnu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost kurije Normann Prandau Ehrenfels čini južni ulazni hol bogato ukrašen drvenim rezbarenim zabatom ispod kojeg je ulaz u jedan od podruma. S lijeve i desne strane od podrumskog ulaza su po jedna vrata, koja stubama vode u sjedište općinske uprave i druge dijelove „bizovačkog dvorca“. Nastavljajući realizaciju projekta obnove i rekonstrukcije kurije Općina Bizovac s ovlaštenom tvrtkom ugovorila je i restauratorske građevinske radove dvaju vrijednih spomenutih ulaznih stuba čija je obnova završena prije nekoliko dana. Pripremajući projekte za nadolazeće vrijeme na zahtjev općine Bizovac ovlašteni arhitekta izradio je Elaborat i idejno rješenje krajobraznog uređenja dvorišne parkovne površine uz kuriju. Nastojeći zadržati izvorni oblik parka za prostorno oblikovanje parka korišteni su povijesni arhivski dokumenti, stare katastarske karte i dokumentacija iz Državnog arhiva, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku te različitih publikacija o Valpovačkom vlastelinstvu.