Položaj

Položaj u samom središtu Osječko-baranjske županije i na sjecištima važnih regionalnih, međuregionalnih i međunarodnih prometnih pravaca (Podravske magistrale, željezničke pruge Osijek-Našice-Zagreb, blizina autoceste), općini Bizovac osigurava povoljan geoprometni smještaj na prometnim prolazima prema Jadranu, BiH i Srednjoj Europi. 
Administrativno i upravno sjedište općine Bizovac udaljeno je svega 18 km od Osijeka na istoku i devet kilometara od Valpova na sjeveru županije.

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011., općina Bizovac broji 4.507 stanovnika nastanjenih u naseljima: Bizovac, Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački, Samatovci i Selci.