Tradicija

Bizovačka nošnja

Svojom profinjenošću i raskošnošću specifična je slavonska nošnja, posebno bizovačka. Postoje povijesne činjenice da su Bizovac nekada naselili Mađari, te doseljenici iz Bačke i Baranje . Za pretpostaviti je da je nošnja imala njihov utjecaj i karakter.

više: KUD Bizovac brošura

Dvorac Normann Prandau - Ehrenfels

Bivši dvor grofa Konstantin  Normann-Ehrenfelsa izgrađen je za potrebe činovnika 
 u središtu Bizovca tridesetih godina devetnaestog stoljeća. Nakon udaje Marijane Prandau za grofa Normanna zgrada je moderno preuređena i dograđena za stanovanje bračnog para. Tada je zasađen i prostrani park, izgrađeni staklenici za uzgoj cvijeća, ledara i niz drugih gospodarskih zgrada. Prema podacima iz 1885. godine dvorac je u ono vrijeme imao 17 prostorija, dva podruma, veliku djelomično zastakljenu verandu, uređaj za grijanje zgrade, vodovod i kanalizaciju za kupaonicu i toalet. Pročelja dvorca jednostavno su obrađena rastvorena pravokutnim prozorskim otvorima uokvirenim drvenim rezbarenim oplatama u „švicarskom stilu“. Ovi rezbareni okviri i danas ukrašavaju zgradu zajedno sa  originalnim svjetiljkama. Strop zgrade ima dvostruku konstrukciju, a tavan je popločen opekama. Tavanski prostor koristio se za odlaganje sijena, a zatvorena spremišta imala su tri odjeljka.
Dvorac Normann iako je bio pregrađivan u više navrata do danas je zadržao značajke stila i vremena u kojem je nastao. Dugo vremena koristi se kao osnovna škola i to sve do 1979. kada je u blizini na mjestu vrta i perivoja izgrađena nova moderna školska zgrada.

Danas su u jednom dijelu nekadašnjeg reprezentativnog  dvorca smješteni uredi općinske uprave Općine Bizovac, dok se u drugom planiraju urediti kulturno edukativni sadržaji namijenjeni potrebama lokalnog stanovništva i turistima.