Velika retrospektivna izložba

Najavljujemo! Velika retrospektivna izložba akademskog slikara Dinka Županovića u galeriji Antun Ullrich u kuriji Normann u Bizovcu. Srpanj/kolovoz 2023.