Besplatno oglašavanje poljoprivrednih proizvođača

  • Naslovnica
  • Besplatno oglašavanje poljoprivrednih proizvođača

Nastojeći pomoći poljoprivrednim proizvođačima, Općina Bizovac omogućila je besplatnog oglašavanja prodaje ili kupovine poljoprivrednih proizvoda, opreme, strojeva, alata i drugog u malom oglasniku Prvog informativnog portala Valpovština.info putem aplikacije MALI OGLASI koja omogućava zainteresiranim korisnicima da sami oglase ponudu i potražnju određenih roba i usluga.

Pozivamo sve potencijalne korisnike, poljoprivredne proizvođače i vlasnike OPG-a da pronađu svoj interes u korištenju besplatnog oglašavanja jer će ova aplikacija omogućiti interesno povezivanja poslovnih partnera uvidom u ponudu i potražnju proizvoda ili usluga.

Administrator portala izravno će povezivati oglašivača i potencijalnog kupca i tako ubrzati poslovnu povezanost. Aplikacija je jednostavna za korištenje, a u slučaju bilo kakvih poteškoća ili nejasnoća dovoljno je pozvati 091/512-7220 ili uputiti poruku na e-mail: redakcija@valpovstina.info.