U Bizovcu na više lokacija postavljene hotspot točke za besplatni internet!

  • Naslovnica
  • U Bizovcu na više lokacija postavljene hotspot točke za besplatni internet!

Na području Bizovca na nekoliko mjesta instalirana je bežična mreža WIFI4EU kojom je stanovništvu i posjetiteljima omogućen besplatni pristup internetu na vanjskim javnim prostorima.

 
Projekt WIFI4EU je financiran sredstvima Europske unije temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, kojim je Općini osigurano 15.000 eura za nekoliko vanjskih pristupnih točaka.
 
Lokacije postavljenih pristupnih točaka u Bizovcu su: kurija Normann Prandau, Osnovna škola dr. Bratoljuba Klaića, Dječji vrtić „Maslačak“, Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije, Sportski centar NK „BSK-Termia“ te Vatrogasni dom i spremište.
 
Prijava na mrežu je jednostavna budući da nije potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju, potrebno je samo kliknuti Free Wi Fi  i internet se može koristiti.